Türk Halkı ve silah ayrılmaz bir bütündür.
Bu bütünü ayırmaya çalışacak tüm girişimler, başarısız olmaya mahkumdur...