Bazıları, silahımdan ve silahlanma hakkını savunan BSSAH inisiyatifinden rahatsızmış...