Biliyor musunuz?

- Silah nedeniyle hayatını kaybeden insanların tamamına yakınının ruhsatsız silahlar yüzünden hayatını kaybettiğini…

- Trafik kazalarında ölen insan saysının, silah nedeniyle ölen insan sayısından çok daha fazla olduğunu (link)…

- Düşme ve çarpmalar, Kesikler, Yabancı cisimlerle boğulma veya tıkanma, Suda boğulma, Zehirlenme,Yanıklar ve Elektrik çarpması gibi ev kazalarında ölen insan sayısının kaza neticesinde silahla ölen insan sayısından daha fazla olduğunu…

- Bazı Avrupa Devletlerinin, Türkiye’de bireysel silahlanmanın engellenebilmesi için çeşitli faaliyetlere destek olduğunu…

- Bireysel Silahlanma karşıtı gibi görünen bazı önemli kişilerin silah taşıdığını…

- Milletvekillerinin önemli bir kısmının silah sahibi olduğunu…

- Büyük Dedelerimizin ve Nenelerimizin hertürlü silaha sahip olabildiğini ve bu silahların Kurtuluş Savaşında önemli bir katkı sağladığını…

- Bireysel Silahlanma ve Savunma Hakkının temel bir insan hakkı olduğunu…

- BSSAH inisiyatifinin, kurulduğu günden itibaren ruhsatsız silah talepleriyle karşılaştığını…

- İngiltere’de, silahlar yasaklandıktan sonra silahla işlenen suç oranlarının arttığını…