TALEPLER

  • Silah ruhsat harçlarının kaldırılması.
  • Taşımaya imkan verecek tek tip Ruhsat uygulamasına geçilmesi.
  • Türk milletinin yasal yollarla ve kontrol çerçevesinde silahlanabilmesi için; fahiş miktarda yüksek olan tabanca ve mühimmat fiyatlarının, halkın ulaşabileceği adil fiyatlara indirilmesi.
  • Milletin, yasadışı mühimmata yönelmemesi için mühimmat istihkakındaki sınırlamanın tamamen kaldırılması.
  • Ateşli silahlarla ilgili eğitim imkanlarının geliştirilmesi ve açık hava poligon sayılarının artırılması için kanuni ve bürokratik engellerin ortadan kaldırılması.
  • Resmi Kurumların(MKEK, SSM…vb), sivil silah satışındaki rollerinin gözden geçirilmesi.

Bu düzenlemeler yapılmadığı sürece Türkiye, yasadışı silah cenneti olmaya devam edecektir(bkz. kısır döngü). Güvenliğini düşünen, kanunlara saygılı vatandaşların dahi ruhsatsız silahlanmaya yöneldiği gerçeği, artık görmezden gelinemez…

Güvenlik ihtiyacı en temel insan ihtiyacıdır ve silaha olan talebin esas nedeni de budur. Bu talep, doğru düzenlemeler ile legal kanallara yönlendirilmelidir.

    "Ruhsat alımı şartları ve işlemleri kolaylaştırılarak, kayıt dışı silah dolaşımının önü alınmalıdır."
Usülsüz Silah Kullanımı-Eylül, 2005 Raporu
T.C. İçişleri Bakanlığı Araştırma ve Etütler Merkezi (AREM)