HAKKIMIZDA

Bireysel Silahlanma ve Savunma Hakkı (BSSAH) inisiyatifi, vatandaşlar için güvenlik ve silahlanma hakkı talep eden, çıkar amacı olmayan, sivil bir girişimdir. Silahlanmanın ve güvenlik hakkının temel bir insan hakkı olduğunu savunan BSSAH, faaliyetlerini vatansever gönüllüler aracılığı ile yürütmektedir. Silah ve silahlanma hakkı kavramlarını, kadim Türk kültürünün ve özgür medeniyetlerin paylaştığı ortak bir unsur olarak gören BSSAH, siyaset üstü bir değer atfettiği "Bireysel Silahlanma ve Savunma Hakkını" milli güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirir. 2009 yılında kurulan BSSAH, bu tarihten itibaren yürütmekte olduğu faaliyetler aracılığıyla kamuoyunu bilgilendirmekte ve tüm çalışmalarında hukuki çerçeveyi gözeterek hayatta kalmanın ve meşru savunmanın önemini kamuoyuyla paylaşmaktadır.

"Geride kalan yıllar boyunca; emniyetli silah kullanımına dair tecrübelerimizi, silahlı sportif faaliyetlerin varlığını, bireysel silahlanma hakkının meşru savunma ve milli güvenlik için anlamını, silahların kültürümüzdeki konumunu ve nihayetinde silahların medeni ve özgür dünyadaki önemini paylaşırken Türk milletini açıkca tehdit eden birçok çağ dışı algının da sona ermesini sağladık."
 
BSSAH’nin Amacı; Türk Milletini, ekonomik imkan ve koşullarına uygun olacak şekilde yasal silahlanma ve savunma haklarına kavuşturmak ve Türk milletinin silah kültürünü geliştirmektir.


LOGOMUZ'un
turuncu rengi, uluslararası emniyet ve uyarı standartlarına atıfta bulunur. Geleneksel kalkan sembolü, savunma hakkını ve savunma kabiliyetini ifade eder. Türkiye haritası ve üstündeki Ay-Yıldız, tarihten gelen milli çıkarlarımızı hatırlatırken, çapraz duruşlu silahlar; bu topraklar üstünde yaşadığımız sürece özgürlüğümüzü, güvenliğimizi ve savunma hakkımızı korumak yönündeki niyetlerimizi ve hazırlıklarımızı ifade etmek için logodaki yerini almıştır.