NEDEN SİLAHLANMA

   
İstisnasız canlıların tamamı, varlıklarının tehdit edilmeye başladığı andan itibaren, sahip oldukları kabiliyetler ile organizmalarının bütünlüğünü koruyabilmek ve hayatlarının devamını sağlayabilmek amacıyla, kendilerini savunma refleksleri geliştirmiş ve yaşamlarını sürdürmeye çalışmıştır. Düşünme kapasitesi olmayan en basit organizmadan en gelişmiş canlılara kadar savunma refleksi, en önemli davranış olarak ortaya çıkmış ve her yeni tehdide karşı kendisini geliştirmiştir.

İnsan hayatı kutsaldır ve ne yazık ki kaybedilmesi halinde telafisi mümkün değildir. Bu nedenle insanların hayatlarını sürdürebilmesi için onu koruması gerekmektedir. İşte bu koruma ve savunma süreçlerinde silah önemli bir ihtiyaç durumundadır. Unutulmamalıdır ki bireysel silahlanmanın temel amacı; güvenliktir ve hiç kimse, Türk vatandaşının güvenlik ve silahlanma hakkına tecavüz edemez.

   Ruhsatlı Silah, Savunma Aracıdır.
Türkiye’nin kriminoloji bilimindeki ve özellikle balistik kayıt ve inceleme alanındaki yetenekleri, Ruhsatlı Silahların, suç maksatlı kullanımını imkansız hale getirmiştir. Halihazırdaki istatistikler de, silahla işlenen suçların tamamına yakınının, ruhsatsız silahla işlendiğini ortaya çıkartmıştır.


İNSAN HAKLARI AÇISINDAN BİREYSEL SİLAHLANMA

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
    Madde 3 -Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.
    Madde 12 - Kimsenin özel yaşamına, ailesine konutuna ya da haberleşmesine karışılamaz.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

    Madde 5- Özgürlük ve Güvenlik Hakkı
Her kişinin özgürlük ve güvenliğe hakkı vardır.

    Madde 8- Özel Hayatın ve Aile Hayatının Korunması
Herkes özel ve aile yaşamına, konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.