NEDEN SİLAHLANMA


BİREYSEL SİLAHLANMA NEDİR?
Bireysel silahlanma ne anlama gelmektedir? Türkiye’de bireysel silahlanma oranları yüksek mi? Bireysel silahlanma güvenlik getirir mi? Bireysel silahlanma ve savunma hakkı nedir? İnsan hakları açısından silahlanma hakkı ne anlama gelir? Bireylerin silahlanmasının Türkiye’ye etkileri nelerdir? soruları uzun bir süredir Türkiye’nin gündeminde. Bireysel silahlanma ihtiyacının hangi sebeplerden ileri geldiği, insanların neden bireysel silahlanmaya konularından araştırma içine girdikleri değerlendirilmektedir. Bireysel silahlanma, en genel anlamıyla fertlerin silah sahibi olmasına verilen isimdir ve bu şekilde tanımlanmaktadır.

TÜRK DİL KURUMUNA GÖRE SİLAH NEDİR?
Türk Dil Kurumu, silahın tanımını yapmıştır. TDK’ya göre silah; savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç veya savunmak veya saldırmak için kullanılan nesne, etken araç anlamına gelmektedir. Silahların, savunma amaçlı araçlar anlamına da geldiğini tarihin her döneminde görmek mümkündür. Tarih, birçok milletin kendisini savunamadığı için yok olduğunu açıklamıştır. Bu açıdan bireysel silahlanma ve savunma hakkı, milletlerin varlığını sürdürmesi için de önemli bir araçtır.

BİREYSEL SİLAHLANMA VE SAVUNMA HAKKI NE ANLAMA GELİR?
Bireysel silahlanma ve savunma hakkı ifadesiyle anlatılmak istenen şey, bireylerin kendilerini korumak için hayatta kalma refleksi gösterebilmesidir. İnsanoğlu varolduğu sürece kendisini koruma ihtiyacı duymuştur. Bireysel silahlanma ve savunma hakkı arayışı, doğal bir insan davranışıdır. Başka bir deyişle insanlık tarihi boyunca bireyler yaşam mücadelesi vermiştir ve hem kendilerini hem de sevdiklerini korumak için bireysel silahlanma hakkını anlamlı bulmuştur. Yapılan çalışmalarda tüm canlıların kendilerini savunma ve hayatta kalma ihtiyacı duydukları anlaşılmıştır. Tüm canlılar ve özellikle insanlar, güvenlik arayışındadır. Çeşitli riskleri ve hayati tehditleri algılayan insanlar, kendilerini korumak için silahlanmak gerektiğini anlamışlardır.

TÜRKİYE’DE BİREYSEL SİLAHLANMA ORANLARI YÜKSEK MİDİR?
Türk milleti, tarihin her döneminde ordu-millet kavramıyla tarif edilmiştir ve yapılan araştırmalar, Türklerin, bireysel silahlanma hakkına karşı oldukça duyarlı olduklarını göstermiştir. Dönem dönem Cumhurbaşkanları, Başbakanlar, Bakanlar, Milletvekilleri çeşitli silahlarla fotoğraf vermiştir. Bireysel silahlanma konusunda çok duyarlı olan Türk milleti, kendisini idare eden yöneticilerde silah görmekle kendisi arasında bir bağ hissetmektedir. Türk milli kültürünin her alanında mücadele ve silahlar konusunda bir iz bulunmaktadır. Yapılan çalışmalar, imkan sahibi birçok Türk vatandaşının silah almak istediğini ortaya çıkarmıştır. Bununla birlikte 1950’li yıllardan itibaren çeşitli siyasi kararlar neticesinde Türk Milletinin bireysel silahlanma ve savunma hakkı erozyona uğramıştır. Web sayfamızın istatistikler bölümünde Türkiye’de silahlanma oranları nedir? Silah almak pahalı mı? Amerika’da silahlanma oranları nedir? İsviçre’de kaç kişinin silahı var? Gibi sorulara cevap bulmanız mümkün.

KİMLER BİREYSEL SİLAHLANMA HAKKINA SAHİP?
Bireysel silahlanma ve savunma hakkı, temel bir insan hakkı olarak görülmektedir. Bazı kişiler Türk milletinin silahlanma hakkını kıstılamak istese de görülmüştür ki hiçbir ülke, yasadışı silah üretimini durdurma ve ülkeye kaçak silah girişini engellemekte tamamen başarılı olamamaktadır. İnsan olmanın doğası gereği hayatta kalmak isteyen her birey, gerekli şartları sağladığında bireysel silahlanma hakkına sahiptir. Türkiye’de silah sahibi olmak için silah bulundurma ve silah taşıma ruhsatına sahip olmak gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre her vatandaş eşit haklara sahiptir ancak silah taşıma ruhsatlarının belli şartlara sahip olanlara verilmesi, bu eşitlik ilkesini yıpratmıştır. Bazı milletvekilleri, sadece güvenlik, kolluk güçleri ve milletvekillerinde silah olması gerektiğini ifade etmektedir. Ayrıcalıklı veya seçkin bir gruba silah taşıma yetkisi vermek ve diğer bireylere siz silah taşımayın demek, bu adalet duygusunu ağır bir şekilde zedelemiştir. Bu sebeple Türk Milletinin hakkını gözeten karar alıcılar, ruhsatlı silaha erişimi kolaylaştırmalı ve desteklemelidir.

NASIL HAYATTA KALINIR?
Kamuoyunun takip ettiği konulardan biri de, fertlerin kendilerini ve sevdiklerini nasıl koruyabileceğidir. Son yıllarda hayatta kalma teknikleri, doğada ve şehirde nasıl hayatta kalınır? gibi meseleler, merak edilen konuların başında gelmektedir. Televizyonlarda ve youtube kanallarında gösterilen programlarda ve belgesellerde sık sık bireyler için güvenlik ve hayatta kalma konuları işlenmektedir. Günümüzün dünyasında insan hayatını tehdit eden birçok faktör vardır. Araştırmalara göre yaşanan salgın hastalıklar ve doğal felaketlerden sonra yağma ve insan hayatına tehdit riskinin arttığını göstermiştir. Tehdit algısı artan insanlar, güvenlik kaygısını gidermek için yeni yollar aramaktadır.

İstisnasız canlıların tamamı, varlıklarının tehdit edilmeye başladığı andan itibaren, sahip oldukları kabiliyetler ile vücutlarının bütünlüğünü koruyabilmek ve hayatlarının devamını sağlayabilmek amacıyla, kendilerini savunma refleksleri geliştirdiği ve yaşamlarını sürdürmeye çalıştığı tespit edilmiştir. Düşünme kapasitesi olmayan en basit organizmadan en gelişmiş canlılara kadar savunma refleksi, en önemli davranış olarak ortaya çıkmış ve her yeni tehdide karşı kendisini geliştirmiştir. İnsan hayatı kutsaldır ve kaybedilmesi halinde telafisi mümkün değildir. Bu nedenle insanların hayatlarını sürdürebilmesi için onu koruması gerekmektedir. İşte bu koruma ve savunma süreçlerinde silah önemli bir ihtiyaç durumundadır. Unutulmamalıdır ki bireysel silahlanmanın temel amacı; güvenliktir ve hiç kimse, Türk vatandaşının güvenlik ve silahlanma hakkına tecavüz etmeye yeltenmemelidir. Toplumun genel algısı göstermiştir ki “Ruhsatlı Silah, Savunma Aracıdır”. Türkiye’nin kriminoloji bilimindeki ve özellikle balistik kayıt ve inceleme alanındaki yetenekleri sayesinde ruhsatlı silahların suç maksatlı kullanımını imkansız hale getirmiştir. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan halihazırdaki istatistikler de, silahla işlenen suçların tamamına yakınının, ruhsatsız silahla işlendiğini ortaya çıkartmıştır.

İNSAN HAKLARI AÇISINDAN YAŞAM HAKKI NEDİR?
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, güvenlik ve özgürlük hakkını özellikle açıklamaktadır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
Madde  3 - Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.
Madde 12 - Kimsenin özel yaşamına, ailesine konutuna ya da haberleşmesine karışılamaz.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Madde 5- Her kişinin özgürlük ve güvenliğe hakkı vardır.
Madde 8- Herkes özel ve aile yaşamına, konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.

Büyük milletler, güçlü bireylerden oluşur. Büyük Türk Milleti, tarihin her döneminde silahlanmış ve yaşam hakkına yöneltilen tehditleri bertaraf etmiştir.Eğer buraya kadar geldiyseniz belki BSSAH inisiyatifini desteklemek istersiniz. Gönüllü vatanseverlerden oluşan bir grubuz ve destekleriniz ile Türk milletini bilgilendirme faaliyetlerimizi geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz. "Destek" sayfasından bize ulaşabilirsiniz.
İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ederiz.