TALEPLER


  • Silah ruhsat harçlarının kaldırılması.

  • Taşımaya imkan verecek tek tip Ruhsat uygulamasına geçilmesi. 

  • Halkın legal yollarla ve devlet kontrolünde silahlanabilmesi için; fahiş miktarda yüksek olan tabanca ve mühimmat fiyatlarının, halkın ulaşabileceği adil fiyatlara indirilmesi. 

  • Halkın, yasadışı mühimmata yönelmemesi için mühimmat istihkakındaki sınırlamanın kaldırılması. 

  • Ateşli silahlarla ilgili eğitim imkanlarının geliştirilmesi için kanuni ve bürokratik engellerin ortadan kaldırılması. 

  • Resmi Kurumların(MKEK, SSM…vb), sivil silah satışlarındaki rollerinin gözden geçirilmesi. 

Bu düzenlemeler yapılmadığı sürece Türkiye, yasadışı silah cenneti olmaya devam edecektir(bkz. kısır döngü). Güvenliğini düşünen, kanunlara saygılı vatandaşların dahi ruhsatsız silahlanmaya yöneldiği gerçeği, artık görmezden gelinemez…

Güvenlik ihtiyacı en temel insan ihtiyacıdır ve silaha olan talebin esas nedeni de budur. Bu talep, doğru düzenlemeler ile legal kanallara yönlendirilmelidir.

    Ruhsat alımı şartları ve işlemleri kolaylaştırılarak, kayıt dışı silah dolaşımının önü alınmalıdır.
Usülsüz Silah Kullanımı-Eylül, 2005 Raporu
T.C. İçişleri Bakanlığı Araştırma ve Etütler Merkezi (AREM)