Kuruluşumuzun 14'üncü Yılı


Yola çıktığımız günün üzerinden tam 14 yıl geçti. BSSAH çatısı altında 14 yıldır milletimize bireysel silahlanma ve savunma hakkını anlatıyoruz ve bundan da önemlisi önyargıları yıkıyoruz. Bugüne kadar bizi destekleyen herkese müteşekkiriz. İyi ki varsınız.

Tabi ki takdir takipçilerimizin ancak birçok kişinin silah edinmesinde küçük de olsa bir rolümüz olduğunu düşünüyoruz ama bize göre hepsinden önemlisi ve en çok sevindiğimiz husus, milletimizin silahlar konusundaki önyargılarını yıkmamız oldu. 14 yıl önce yola çıktığımızdaki silah karşıtı önyargıları ve direnci bugün anlatsak inandırmakta zorluk çekeriz ama tüm önyargıların resmen içinden geçtik. Tabi bunu tek başımıza yapmadık. Bu yolda kayda değer bir şekilde sizlerden de destek gördük. BSSAH inisiyatifi hayata geçmeden önce silah, bir grup asker ve kolluk gücü mensubu ile birlikte az da olsa seçkin! insanların, kapalı kapılar arkasındaki küçük kulüplerinde ilgilenilen bir haz ve ayrıcalık nesnesiydi ve biz bunu acımasızca kırdık. Olması gerektiği gibi silahı milletle buluşturduk ve bunu, milletten kopuk bazı sözde seçkinleri ve kendisini otorite zanneden bazı personelleri, bazı siyasetçileri ve bazı bürokratları incite incite yaptık. Eskiden, “siviller ne anlar” görüşünün hakim olduğu bazı meslek mensupları, bugün ılımlı ve öğrenmeye açık bir tavır sergiliyorsa, bundaki katkımızla gurur duyuyoruz. Nitekim güçlü fertlerden oluşan özgür ve güçlü bir Türkiye idealiyle çıkar gözetmeden çalışıyoruz. Bugün kamuoyu önüne silah karşıtı bir beyan düştüğünde veya bir haber yayınlandığında, başta genç kardeşlerimiz ve bilinçli vatandaşlarımız olmak üzere hiç tanımadığımız kişiler bile yıllardır inşa ettiğimiz tezleri, istatistikleri ve görsellerimizi paylaşarak itiraz ediyorlar.

Şunu açık yüreklilikle ifade edebiliriz, önyargılarla mücadele görevimiz çok büyük bir ölçüde tamamlandı. Geçilmez denilen duvarlar yıkılarak tuzla buz gibi dağıldı. Bundan sonrası için umuyoruz ki daha güzel günler bizi bekliyor. Her zaman ifade ettiğimiz gibi: SilahlanVeSavun