Silah Kültürü Yok Olursa?

Yasal silahlanma hakkının kısıtlandığı ülkelerde #RuhsatsızSilah'lar yaygınlaşırken silah kültürü ve emniyetli silah kullanımına dair bilgisizlik de artar. Bu toplumlarda doğal olarak silahla şakalaşan ve havaya ateş eden bir grup ortaya çıkar. Sadece siviller de değil! Silah kültürü yok olmaya yüz tutan ülkelerin kolluk ve ordu mensupları arasında bile silahla şakalaşma, güvenlik ve emniyet kurallarına riayet etmeme, silahını temizlerken kendisini veya bir başkasını yaralayıp öldürme gibi vakalar da görülmeye başlar.

Medeni ve gelişmiş ülkeler, yukarıdaki denklemi anlayabildikleri için kendi ülkelerindeki silah kültürünün belli bir seviyenin üzerinde olmasına özen gösterirler. Aynı zamanda bu ülkeler, güçlü bir milli güvenlik mimarisinde sivil halkın silahlanmasının ne kadar önemli olduğunun da farkındadır.

Yaygın ve gelişmiş bir silah kültürüne sahip olan ülkelerin kolluk ve ordu mensupları, her fırsatta sivil atıcılarla bir araya gelerek karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımına da büyük bir önem gösterirler. #GüçlüFertlerGüçlüTürkiyeAlman tüfek birliğinin (DSB) 1 milyon 352 bin Alman vatandaşı üyesi bulunmaktadır. Birliğin, aralarında İçişleri bakanlığı, federal polis ve silahlı kuvvetler gibi kamu kurumlarının da yer aldığı sponsorları ve destekçileri vardır.


- Bir ülkede silah kültürü yok olursa; o ülkede güvenlik, huzur ve refah da yok olmaya mahkumdur.